Nhà thuốc bán Bình Vị Thái Minh tại Phú Xuyên

***Quan trọng: Quý khách hãy đọc chính xác tên Bình Vị Thái Minh (hoặc đưa ảnh này ra) khi đến nhà thuốc để mua được đúng sản phẩm chính hãng nhé.
anh-db.jpg

1. Thị trấn Phú Minh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Phú Minh Quầy thuốc số 26 20v 80v 02433507894

2. Xã Phúc Tiến

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Cổ Chế Quầy thuốc Phú Đức ⭐ 20v 80v 0989653823
Đường quốc lọ 1A, Thôn Ứng Hoà Quầy thuốc số 02 20v 80v 0984869835
Thôn Cổ Chế Quầy thuốc Thanh Vinh 20v 80v 0974563863
Thôn An Khoái Quầy thuốc Tốt 20v 80v 0962650731

3. Xã Hoàng Long

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Kim Long Thượng Quầy thuốc Quang Khải ⭐ 20v 80v 0399345556
Đồng Vàng Quầy thuốc Hồng Vân - Đồng Vàng ⭐ 80v 02432000957

4. Xã Phú Túc

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Nội Văn Hoàng Quầy thuốc Trường Thanh 20v 0961664222
Chợ Phú Túc Quầy thuốc Doàn 80v 0349597833
Thôn Lưu Thượng Quầy Thuốc Hồng Vân - Phú Túc 80v 0912303700

5. Xã Khai Thái

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Vĩnh Hạ Khai Thái Quầy thuốc Kim Hằng 20v 80v 0967941316
Chợ Khang Quầy thuốc số 07 80v 0985364429
Lập Phương Quầy Thuốc Thúy Tùng 80v 0385402995

6. Xã Tri Thủy

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Vĩnh Ninh Quầy thuốc Thanh Vân 20v 0379614286

7. Xã Chuyên Mỹ

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Số 83, Thôn Chuôn Ngọ Quầy Thuốc Việt Cường 20v 80v 0963301311

8. Xã Minh Tân

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Bái , Thôn Bái Xuyên Quầy thuốc số 27 ⭐ 80v 02433609266

9. Xã Hồng Thái

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Duyên Trang Quầy thuốc Phạm Thị Liền 80v 0383826866

10. Xã Đại Xuyên

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Cầu Giẽ Đại Xuyên Quầy thuốc số 12 ⭐ 80v 0342110767

11. Xã Tân Dân

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Đại Nghiệp Tân Dân Quầy thuốc tây Thanh Giang 80v 0904064089
Loading...